Zvolte si typ nemovitosti

Novinky

NÁJEMNÍK PŘESTAL PLATIT NÁJEM A SLUŽBY, CO SNÍM?

Skončil nájem, nejčastěji z důvodu neplacení nájemného, a nájemce odmítá vyklidit byt.

Dluhy a převod družstevního podílu

Vzájemné dluhy mezi převodcem družstevního podílu a bytovým družstvem (BD) přechází podle § 736 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) na nabyvatele.

I když nájemní smlouvu uzavírá jako nájemce jediná osoba, mohou v bytě bydlet i jiní lidé.

Kdo a za jakých podmínek může v nájemním bytě kromě nájemce pobývat a jaké povinnosti jsou s tím spojené? Jaký počet osob žijících v pronajímaném bytě je ještě únosný? A co když vám pronajímatel zakáže vodit si domů návštěvy?