Zvolte si typ nemovitosti

Naše služby

Získání zakázky:

 • vstupní prohlídka nemovitosti, fotodokumentace
 • posouzení reálné ceny
 • předání zprostředkovatelské smlouvy klientovy k posouzení a následné uzavření této smlouvy
 • zajištění podkladů nezbytných k prodeji nemovitosti (např. tzv. nabývacích titulů k nemovitosti = darovací smlouva, usnesení o dědictví, dohoda o vydání věci atd; listů vlastnictví, snímků pozemkové mapy, písemná stanoviska správců inženýrských sítí, písemná stanoviska příslušných stavebních úřadů…)

Příprava zakázky:

 • prověření podkladů předaných klientem nebo získaných realitní kanceláří (viz. předešlý bod)
 • aktivní pomoc při napravení nedostatečného právního stavu nemovitosti (např. při absenci zápisu stavby v evidenci Katastrálního úřadu, zajištění vypracování geometrických plánů a následný zápis nemovitosti do evidence KÚ, jednání s bankami či přímo s exekutory o způsobech a podmínkách výmazu omezení vlastnického práva, řešení komplikovaných právních vztahů v případě podílového spoluvlastnictví na nemovitosti včetně sepsání nabídky k odkoupení podílu na nemovitostech spoluvlastníkem, at­d.)
 • zpracování textových a grafických výstupů (tzv. exposé, podklady pro inzerci v realitních časopisech, zadání zakázky na všechny důležité internetové realitní servery…)
 • nabídka dané nemovitosti přímo klientům z databáze realitní kanceláře („nejcennější jsou kontakty!“)
 • nabídka předmětné nemovitosti ostatním spolupracujícím realitním kancelářím s tím, že dle jednotlivých obchodních případů je schopna realitní kancelář nabídnout podíl na své provizi spolupracující kanceláři, pokud tato zajistí kupujícího na nemovitost (toto se finančně nikterak nedotýká prodávajícího)
 • organizace a zajištění prohlídky nemovitosti za účasti makléřů realitní kanceláře
 • pomoc při zajištění financování koupě nemovitosti kupujícím za pomoci spolupracujícího finančního poradce
 • přímá spolupráce s bankovními a finančními institucemi, pokud kupující financuje úplně nebo částečně koupi nemovitosti formou hypotéčního úvěru, včetně zajištění některých podkladů nezbytných pro poskytnutí úvěru.

Realizace zakázky:

 1. příprava, návrh i vypracování:
 • rezervační smlouvy
 • smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 • kupní smlouvy
 • smlouvy o svěření kupní ceny do úschovy
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 1. konzultace ohledně speciálních právních dokumentů:
 • protokol o notářské nebo advokátní úschově
 • smlouva o otevření a vedení, dokumentárního akreditivu, jistotního účtu
 • smlouva o poskytnutí hypotéčního úvěru
 • zástavní smlouva
 • smlouva o zřízení (zrušení) věcného břemene
 1. pomoc při řešení dočasné obtížné bytové situace – časová a finanční koordinace prodeje dané nemovitosti a nákup jiné:
 • zajištění stěhovací služby (za úplatu)
 • úhrada nákladů spojených s úředním ověřením podpisů na potřebných listinách v režii RK
 • zajištění formulářů na převod odběru elektrické energie, plynu, telefonu
 • zajištění znaleckého posudku nezbytného pro přiznání daně z převodu nemovitosti (za úplatu)
 • vypracování daňového přiznání na daň z převodu nemovitosti

Také pro Vás zpracujeme posouzení o aktuální ceně nemovitosti na trhu s nemovitostmi pro dědické řízení či vyrovnání mezi spoluvlastníky.

Máte dotazy? Kontaktujte nás: